Dutch

Oproep van 1000 vrouwen tot vrijlating van Aysel Tuğluk

Aysel Tuğluk is een burger van Turkije. Zij behoort tot de miljoenen vrouwen die geboren zijn in een regio vol met verschillende problematiek. Zij heeft ervoor gekozen haar tijd en energie te gebruiken om samen te werken met alle mensen die slachtoffer zijn van marginalisering de politiek. Dit treft in het bijzonder de Koerden en vrouwen. Samen strijden zij tegen alle vormen van marginalisering. In plaats van de problemen van haar land te negeren en een leven van privileges na te jagen, is zij ten alle tijden een onophoudelijke voorvechtster van rechten geweest en actief betrokken bij zowel vrouwen- als mensenrechtenbeweging. Zij is een voorvechtster binnen de strijd voor de democratisering van Turkije. Zij is zowel juriste als politicus en is van onschatbare waarde binnen de vrouwenstrijd die wij met een sterk gevoel van kameraadschap voeren.


Aysel Tugul werd berecht vanwege haar toespraken als parlementslid en in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Zij zit reeds jaren in de gevangenis. Hoewel meerdere erkende gezondheidsinstellingen maanden geleden hebben vastgesteld dat zij de gevangenisomstandigheden niet zal kunnen overleven, blijft zij in hechtenis op grond van een rapport van het Forensisch Medisch Instituut van Istanbul. Haar gezondheid gaat snel en onomkeerbaar achteruit binnen deze omstandigheden. 


Aysel is een zuster, een kameraad voor alle vrouwen in ons land ….


We kunnen niet langer zwijgen, terwijl haar leven openlijk in gevaar bevind. We kunnen niet langer toeschouwer blijven.


Als 1000 vrouwen uit alle lagen van de bevolking en verschillende takken binnen de vrouwenbeweging, nodigen wij iedereen uit om de stem van Aysel te worden. We willen niet te laat zijn om Aysel te redden. We willen geen tranen van spijt vergieten.

In de gevangenissen van Turkije zitten nog enkele honderden andere ernstig zieke gevangenen. Vorige maand nog, overleden zeven gevangenen in de gevangenis. De vrijlating van zieke gevangenen is een vereiste van zowel nationale als internationale wetten en verdragen. Iedereen heeft het recht om thuis en onder zijn naasten te leven en verzorgd te worden. Wij eisen het recht van mensen op leven.

Wij eisen de vrijheid van Aysel Tuğluk, en van alle zieke gevangenen, nu, voor het te laat is om hen te redden.  

Sign