Öne çıkan

Aysel Tuğluk için 1000 Kadın’dan Yeni Çağrı:

Hasta kadın mahpusların sağlık ve yaşam hakkı için devam ediyoruz!

2022 yılı başında, Aysel Tuğluk İçin 1000 Kadın kampanyasıyla Aysel Tuğluk şahsında, birçoğu ağır hasta olan yüzlerce mahpusun evinde ve sevdiklerinin arasında yaşama ve tedavi görme hakkını savunmak için yanyana geldik. 

Aysel Tuğluk, Türkiye’de mücadele eden ve dünyanın farklı yerlerinden bu mücadeleye destek veren kadınların emeği ve çabasıyla, artık cezaevinde değil. Ama hapishanelerde birçoğu ağır hasta olan yüzlerce mahpus var.

Bu kampanya için yola çıktığımızda söylediğimiz söz halen gereğini koruyor, hasta mahpusların göz göre göre ölüme mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz çünkü biz yaşamı, yaşam hakkını savunuyoruz. 

6 Şubat 2023 depreminin acı sonuçlarıyla su yüzüne çıkardığı biçimiyle, yaşamı ve yaşatmayı öncelemeyen 20 yıllık AKP iktidarının yarattığı toplumsal ve siyasal yıkımın bir sonucu olarak cezaevlerinde ölüme terk edilen hasta mahpusların sesine kulak veriyoruz. Aysel Tuğluk İçin 1000 Kadın kampanyasını başlatan ve yürüten bizler şimdi başka hasta kadın mahpusların sağlık ve yaşam hakkına sahip çıkıyoruz ve bu talebin demokratik  bir gelecek beklentisinin parçası olduğu inancıyla mücadelemizi hasta kadın mahpuslar için sürdürme kararlılığımızı ilan ediyoruz.

Mart 2023